Post image for Open Joodse Huizen

Open Joodse Huizen

Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige bijeenkomsten van herinneren en herdenken. Directe getuigen, nazaten en kenners komen met persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken. Elke bijeenkomst begint met het noemen van de namen van de mensen die op het bewuste adres worden herdacht. Vervolgens vertelt iemand hun levensverhaal en licht de verteller zijn/haar persoonlijke motivatie toe om dit verhaal te vertellen. Hierna hebben de bezoekers tijd om te reageren, vragen te stellen of op een andere manier bij te dragen aan de herdenking. Op de website Open Joodse Huizen wordt deze manier van herdenken uitgebreid toegelicht. Onderstaande video toont het verhaal van Max Arian.