Post image for Educatie: Literaire Roadtrip

Educatie: Literaire Roadtrip

In februari 2010 reisde directeur Aad Meinderts langs de graven van de 100 in ‘Het Pantheon’ van het Letterkundig Museum opgenomen schrijvers. Aan de hand van deze ‘Literaire Roadtrip‘ is een educatief programma ontwikkeld. Het doel van dit programma is om scholieren van het voortgezet onderwijs op een laagdrempelige manier kennis te laten makenmet de literaire canon. Hopelijk wordt hiermee ook de getoonde ‘passie’ van de directeur op de leerlingen overgebracht. Ter introductie van dit educatieve programma is een korte film gemaakt, waarin Aad Meinderts door zijn zoon Erik wordt geinterviewd over de reis.

 


© 2010 Letterkundig Museum / Swinkels & Swinkels