Post image for A.F.Th. van der Heijden

A.F.Th. van der Heijden

Op 22 januari kreeg A.F.Th. van der Heijden de Constantijn Huygens-prijs 2011 uitgereikt door de Jan Campert-Stichting. Om persoonlijke redenen wilde de schrijver niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Daarom is zijn dankwoord vooraf op video vastgelegd zodat het getoond kon worden bij de uitreiking. Fragmenten uit de video zijn op dezelfde dag ook getoond bij ntr: Kunststof TV.

 


© 2012 Jan Campert-Stichting / Swinkels & Swinkels